تولید پخش نصب انواع چمن مصنوعی و دیوار سبز

✅تولید و پخش چمن

✅با توجه به شرایط موجود ، کم ابی و همچنین سختی و زمان بر بودن نگهداری چمن طبیعی و دیوار سبز استفاده از چمن مصنوعی و دیوار سبز با توجه به طول عمر بیشتر و عدم نیاز به نگهداری و ابیاری و سبزی دائمی و قابل شستشو بودن

✅ما در کنارتان هستیم تا خانه ای سبز و جذاب داشته باشید

✅پخش به سراسر کشور

✅قیمت بسته به متراژ خرید متفاوت می باشد.

✅انواع چمن مصنوعی و دیوار سبز  وچوب  بامبو خیزران

✅پخش و تولید انواع چمن های مصنوعی و دیوار سبز  به صورت تک و عمده با تراکم های متفاوت و کیفیت عالی و قیمتی باور نکردنی

✅و تولید و فروش چوب خیزران و بامبو به صورت تک و عمده

پوست درخت، خزه، ریشه و …

✅قیمت هر متر مربع چمن از متری۶۳،۰۰۰  تومان تا ۲۷۰،۰۰۰  تومان بسته به تراکم و کیفیت چمن

✔✔کد BR1185-33 چمن پایبزی ارتفاع الیاف ۵۰میلیمتر 

✔✔کد BR1185-35 چمن پاییزی ارتفاع الیاف۲۵میلیمتر 

✔✔کد  BR1231-1 چمن سبز ارتفاع الیاف۲۰میلیمتر 

✔✔کد BR1231-2 چمن سبز ارتفاع الیاف۲۰میلیمتر 

✔✔کد BR1231-3 چمن سبز ارتفاع الیاف۳۰میلیمتر

✔✔کد BR1231-4 چمن پاییزی ارتفاع الیاف۴۰میلیمتر

✔✔کد BR1181-12 چمن پایبزی ارتفاع الیاف ۱۰میلیمتر 

✔✔کد BR1181-13 چمن سبز کم رنگ ارتفاع الیاف ۲۰میلیمتر 

✔✔کد BR1181-14 چمن سبز کم رنگ  ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر 

✔✔کد BR1181-16 چمن سبز کم رنگ  ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR7000_6 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی { تزیینی و رزشی و تنیس و…} نوع الیاف منو فلامنت  UV دار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی  ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر 

✔✔کد BR7000_5 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۱۱میلیمتر 

✔✔کد  bو BR7000_3a چمن سبز پر رنگ و کم رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی { تزیینی و مناسب برای زمین فوتبال و تنیس و…} UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۵۰میلیمتر 

✔✔کد BR7000_7 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۱۵میلیمتر 

✔✔کد BR7000_8 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۰میلیمتر 

✔✔کد BR7000_2a, b ,cچمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۷میلیمتر

✔✔کدBR7000-4چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۷میلیمتر

✔✔کد BR7000_10چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR7000_11 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR7000_12 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۳۳میلیمتر

✔✔کد BR7000_13 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۳۵میلیمتر

✔✔کد BR7000_14چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۳۰میلیمتر

✔✔کد BR7000_15چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۳۰میلیمتر

✔✔کد BR9000_2 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۱۱میلیمتر

✔✔کد BR9000_4چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵٫۵میلیمتر

✔✔کد BR9000-6 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف۲۵میلیمتر

✔✔کد BR9000_7 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۲میلیمتر

✔✔کد BR9000_8 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۸میلیمتر

✔✔کد BR9000_9چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۰میلیمتر

✔✔کد BR9000_10چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR9000_11 چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۱۵٫۲میلیمتر

✔✔کد BR9000_12چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۲میلیمتر

✔✔کد BR8000_1چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۳۰میلیمتر

✔✔کد BR8000_2چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR8000_3چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۵۰میلیمتر مناسب برای زمین فوتبال

✔✔کد BR8003-1چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۲۵میلیمتر

✔✔کد BR8003-2چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۴۰میلیمتر

✔✔کد BR8003-3چمن سبز پر رنگ بکینگ دو لایه نخ ایتالیایی UVدار مقاوم به نور خورشید قابل شستشو الیاف به هیچ عنوان کنده نمیشه زیرا بافته شده سه سال گارانتی ارتفاع الیاف ۴۰میلیمتر

✔✔شید با رنگ سبز و سفید۸۰ درصد  با عرض۲_۴_۶_۸_۱۰و طول ۱_۵۰ متر قیمت بسته به متراج خرید متفاوت و باید تماس بفرمایید ۰۹۱۳۱۲۵۹۳۶۳

بیش از ۱۰ سال تجربه در حوزه فضای سبز مصنوعی ، از جمله چمن مصنوعی ، توانسته ایم در کنار شما مشتریان عزیز ، گامی به سمت تولید برداریم.

✔️✔️قیمت هر متر مربع از متری ۶۳۰۰۰تومان تا ۲۷۰۰۰۰تومان
قیمت بسته به متراژ خرید متفاوت می باشد.

 

☎️تلفن تماس :

 در رابطه با چمن مصنوعی غرفه ۱۵۶ و ۷۹

مهندس رضایی

۰۹۱۳۱۲۵۹۳۶۳

۰۳۱-۳۲۷۵۸۴۲۵
۰۳۱-۳۲۷۵۸۴۳۴
۰۳۱-۳۲۷۵۸۴۵۹

☎️تلفن تماس :

در رابطه با چوب بامبو و خیزران غرفه ۵۹ و ۶۰

مهندس رضایی

۰۹۱۳۱۲۵۹۳۶۳
۰۳۱-۳۲۷۵۸۴۵۲

۰۳۱-۳۲۷۵۸۴۳۴

آدرس :اصفهان _خیابان جی _خیابان همدانیان _بازار گل و گیاه اصفهان غرفه های ۷۹٫۵۹٫۶۰٫۱۵۶٫۹۱

✔✔تولید و پخش انواع چمن مصنوعی و چوب بامبو و خیزران در اصفهان

مرکز پخش  اصفهان به سراسر ایران✈

 

http://brgrass.makweb.ir/

 

 

تولید چمن مصنوعی ,  پخش چمن مصنوعی ,  نصب چمن مصنوعی در اصفهان ,  نصب دیوار سبز در اصفهان ,  طراحی فضای سبز ,  محوطه سازی در اصفهان ,  تولید و پخش چوب بامبو ,  تولید و پخش چوب خیزران ,  چمن مصنوعی در اصفهان ,  انواع چمن ,  زیباسازی فضا در اصفهان ,  کاربرد چمن مصنوعی در ساختمان , انواع دیوار سبز ,  دیوار سبز چیست , چمن مصنوعی , دیوارسبز  , دکوراسیون  , دیزاین , املاک , باغ , تالار , مهدکودک , مزون  , باشگاه  , رستوران , ارایشگاه , کافیشاپ , دیوارکوب , گل مصنوعی , نصب چمن ,