حقوقدان فرشاد باشام
کارشناس ارشد حقوق

ارائه مشاوره حقوق خصوصی خانواده کیفری و …

مشاوره تخصصی شرکتها – قراردادها -املاک و امور تجاری

حقوقدان فرشادباشام مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه

مشاوروکارشناس ارشد حقوق

دانشجوی دکترای حقوق عمومی

مدیرعامل موسسه حقوقی عدالت نوین باشام بیلواری درکرمانشاه ودانشجوی دکتری حقوق

کارشناس ارشدوزارت نیرو

عضو هیئت مدیره ورزش رزمی سامبو کرمانشاه

مسئول کمیته انضباطی سازمان ورزش سامبو درکرمانشاه

کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر کرمانشاه ویازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی کرمانشاه

کانال رسمی حقوقدان جوان فرشاد باشام بیلواری
کانال حامیان دیروز
دوستداران امروز

 

https://t.me/felixelectronic

 

 

Reviews

Leave a Review

captcha-input
قیمت
مکان
برخورد
خدمات
کیفیت
Publishing ...
Your rating has been successfully sent
Please fill out all fields
Captcha check failed