کاشت ناخن هاریکا

کاشت ناخن، ترمیم ناخن، طراحی ناخن، مانیکور، پدی کور با اکستتنشن مو، شمع صورت

به مدیریت خانم چورکی 

در اینستاگرام

[instagramy name= nail.maral.rasht info_pos= top info_layout= 2 shape= round size= 128 info= 1 full_name= 1 website= 1 bio= 1 stats= 1 window= 1 logo= 1 nofollow= 1 style= default media= 9 link= file layout= grid columns= 3 ]

 

 

 

مرکز کاشت ناخن در رشت,مراکز تخصصی کاشت ناخن در رشت, آموزشگاه کاشت ناخن در رشت, هزینه آموزش کاشت ناخن در رشت