آنتی بیوتیک در گوشت مرغ!

آنتی بیوتیک در گوشت مرغ!

با افزایش روز افزون جمعیت تقاضا برای موادغذایی گوناگون از جمله انواع گوشتها نیز افزایش می یابد. از آنجا که گوشت مرغ از ارزانترین و پرمصرف ترین گوشتهاست، تولید کنندگان انواع ترفندها را برای سریعتر و افزون تر تولید کردن این حیوانات بکارمیبرند.
بکار بردن انواع هورمونها و افزودنیهای مجاز و غیرمجاز در خوراک این جانوران روز به روز بیشتر افزایش می یابد. د آزمایشهایی که اخیرا صورت گرفته است مشاهده شده که در بیش از نود درصد مرغها از آنتی بیوتیک برای سرعت بخشیدن به رشد آنها استفاده شده است.

مصرف آنتی بیوتیک و هورمونهای موجود در گوشت مرغ چه خطری برای ما دارد؟

زمانیکه به بدن مرتب آنتی بیوتیک وارد شود، به مرور زمان بدن نسبت به آنتی بیوتیک مصونیت و مقاومت پیدا کرده و در نتیجه در صورت بروز عفونتهای حاد و یا بیماریهای عفونی شدید آنتی بیوتیکها دیگر اثری نخواهند داشت و در موارد وخیم منجر به مرگ خواهد شد. علاوه بر آن هورمونهای موجود در گوشت مرغ تعادلسیستم هورمونی بدن را به هم میزنند، بخصوص برای کودکان ممکن است موجب بلوغزودرس و یا مشکلات هورمونی دوران بلوغ شود.

چه باید کرد؟

سعی کنید گوشتی را که خریداری میکنید از محل های مطمئن و حتی الامکان از تولید کنندگان بومی خریداری کنید. مصرف گوشت هفتگی خود را به حداکثر 300 تا 600 گرم برای هر فرد پائین آورده و از خریداری کردن گوشتهای بسیار ارزان و یا گوشتهایی که در شرایط غیربهداشتی پرورش و نگهداری میشوند خودداری کنید.

منبع: newmatlab.persianblog.ir