کاشت مو با استفاده از سلول های بنیادی

کاشت مو با استفاده از سلول های بنیادی

طب در سال‌‌‌های اخیر به فکر تعویض اعضای خراب شده بدن مانند کبد، قلب، ریه و مغز و یا سایر اعضای از دست رفته می‌باشد. اشکال این کار برداشتن عضو سالم بدن شخص دیگر یا شخص مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند می‌باشد که همیشه با کمبود آن مواجه هستیم. لذا اگر بتوان سلول‌‌‌های زایگر را که می‌توانند هر بافتی را تولید نمایند شناسایی کرده و آنها را برای تولید اعضای از دست رفته به کار گیریم تحول شگرفی ایجاد خواهد شد. نام این سلول‌ها که می‌توانند هر بافتی را تولید نمایند سلول‌‌‌های بنیادی است.

منشاء سلولهای بنیادی یا از تخم (zygote) و یا از سلولهای جنینی (بلاستوسیت) و یا از سلول‌‌‌های زایگر شخص پس از تولد می‌باشد و بر حسب آن که آنها را در چه محیطی کشت و پرورش دهیم یا به چه بافتی تزریق کنیم سلول‌‌‌های خاصی را به وجود می‌آورد.

سلولهای بنیادی را به سه دسته تقسیم می‌کنند:

  • تاتی پتانسیل که منشاء جنینی دارند و به همه سلول‌ها تبدیل می‌شوند و آنها را باید از جنین یا بند ناف گرفت.
  • سلول‌‌‌های پلوری پتانسیل که به خیلی از سلول‌ها تبدیل می‌شوند و از جنین در مرحله ای که شامل هشت سلول است گرفته می‌شود.
  • سلول‌‌‌های مولتی پتانسیل که به انواع خاصی از سلول‌ها تبدیل می‌شوند. نمونه آنها سلول‌‌‌های مغز استخوان و سلول‌‌‌های بالژ فولیکول مو است که منشاء جنینی ندارند و در بدن هر شخص به فراوانی یافت می‌شوند. سلول‌‌‌های بالژ هم رو به بالا رفته و کراتینوسیت و ملانوسیت یعنی اپیدرم را می‌سازد و هم رو به پایین رفته و به کمک سلول‌‌‌های همبندی پیاز مو را می‌سازد. برحسب بعضی تجربیات سلول‌‌‌های بالژ شخصی غریبه بر روی شخص دیگر ریجکت نمی‌شود! امروزه سلول‌‌‌های بالژ را کشت داده و آن را زیستار می‌نامند. آرپی گرفت که براس سوخت به کار می‌رود از کشت پوست ختنه گاه به دست آمده و امروزه کاری متداول است.

استفاده از سلول های بنیادی یا زایگر و کشت و تکثیر آن برای رفع طاسی هنوز در مراحل ابتدایی است و اگر در سال های آینده مثلاً 20سال دیگر کارایی و بی خطر بودن آن اثبات شود مشکل لاینحل طاسی را برای همیشه از پیش پای بشر برمیدارد. رشد مو به واسطه فعالیت سریع و تقسیم و تکثیر سلول های زایگر موجود در پیاز موست و همانطور که فعالیت سلول های مغز استخوان برای بدن خون سازیمی‌کند و گلبول های قرمز و گلبول های سفید و پلاکتمی‌سازد، سلول های زایگر پیاز مو برای ما موی جدید میسازد تا جای موهای فرسوده را که هر روز تا 100 عدد آن بطور نامحسوس میریزد پر کند. معلوم شده است پیاز مو بعد از مغز استخوان که بالاترین میزان سلول جدید رامی‌سازد دومین بافت فعال از نظر تقسیم سلولی و ایجاد سلول های جدید است. پیوند مغز استخوان و کبد و کلیه و قلب را همه شنیده ایم که یک عضو از بدن شخص دیگر به بدن بیمار منتقل میگردد ولی انتقال موی شخص دیگر به شخص طاس چون جنبه حیاتی ندارد و برای حفظ آن باید مادام العمر دارو های مخصوص کاهش دهنده ایمنی مصرف کرد و فایده اش به ضررشنمی‌ارزد در هیچ کجا مورد استعمال ندارد و مسئله کاشت سلول های بنیادی یا چند سلول زایگر و تولید یک عضو مانند کلیه، کبد، قلب و یا مو هم هنوز در هیچ جا به نتیجه مطلوب و مرحله عمل نرسیده است.

و اما این که گفتیم این روش‌ها در حال حاضر مشکل طاسی را درماننمی‌کند به این جهتمی‌باشد که مثلاً بعضی ساده لوحانه یک موی سر یا ریش یا بدن را با کشیدن کنده و آنرا در محیط های آزمایشگاهی مخصوص کشت داده اند به تصور آنکه چند سلول بنیادی یا زایگر با موی کشیده شده خارج شده و در محیط کشت هزاران موتولید خواهد کرد. این مسئله آنقدر ساده انگاری است که مثلاً فکر کنیم یک دندان یا چند سلول آنرا در محیط کشت پرورش دهیم و از آن یک دست دندان حاصل شود. پر واضح است و همهمی‌دانیم که اینها در حال حاضر خواب و خیالی بیش نیست.

بعد‌ها به فکر افتادند که از یک مو قسمت مرده یا ساقه آنرا جدا کرده و قسمت زنده و زایگر آن موسوم به پیاز مو را در آزمایشگاه کشت دهند که آنهم پس از سعی وافر نتیجه ای نداد زیرا پیاز مو تحت فرماندهی قسمتی بنام بالژکارمی‌کند و پیاز بدون بالژ مثل اتومبیل بدون راننده است و بالاخره در حال حاضر چند سلول از پیاز مو را گرفته و آنرا کشت میدهند و پس از رشد و تکثیر قسمتی از آنرا به داخل محل بدون مو(در حیوانات آزمایشگاه)تزریق و بقیه را برای آینده فریزمی‌نمایندکه هنوز معلوم نیست نتیجه ای عاید شود. در صورت نتیجه دادن میزان دوام این موها و خطر سرطان زایی در آن تا چه حد خواهد بود.

پس آنطور که ملاحظه میفرمایید مسائل علمی در این رابطه بسیار پیچیده و در حال بررسی است ولی فعلاً دردی از کسی دوانمی‌کند.

در گفتار بعدی قسمت دیگری از مقاله کلی کاشت مو را باز کرده و توضیح خواهیم داد که عمل پیوند مو با استفاده از موهای سالم پشت سر خود شخص و انتقال آن به قسمت های جلو سر که دچار طاسی شده است در حال حاضر به خوبی مشکل طاسی را در اکثرموارد به نحو رضایت بخشی حل میکند.

منبع::www.hairskinclinic.com