نحوه انتخاب فریم براى خانم‌ها وآقایان

نحوه انتخاب فریم براى خانم‌ها وآقایان

انتخاب فریم برای خانم ها

وقتی که پای تصمیم گیری برای خرید عینک به میانمی‌اید امار نشانمی‌دهد که اغلب این خانم‌ها هستند که برای خودشان، همسرشان وسایر اعضای خانواده تصمیم میگیرند بنابراین خریداران اصلی فریم انها هستند.

برای خانمها خودشان امکان انتخاب فراوان است بسیاری از مجموعه های عینک مخصوصا برای خانمها طراحی شده اند واز نظر مد، رنگ و قیمت برای خانمها جالب هستند

چند نکته مهم:

فریم های زنانه در شکلهای بیضی با جزئیات برجسته در طرفین، انواع چشم گربه ای وعینک های rimless یا گریف پیچ با اشکال عدسی ظریف ساختهمی‌شوند
خانمها بیشتر رنگ های شاد وروشن رامی‌پسندند
دسته های فریم های زنانه دارای اشکال وجزئیاتی هستند که قسمت جلویی انرا زنانه تر وزیباترمی‌سازد
فریم های پلاستیکی یا کائو چویی در رنگها وطرحهای مختلف مورد توجه خانمها قرارمی‌گیرد.

انتخاب فریم برای آقایان

در حالیکه خیلی از آقایان به شکل و مد فریم اهمیتمی‌دهند خیلی‌ها نیز در موقع انتخاب فریم به تناسب فریم با چهره، دوام آن، جنس وجنبه های فنی یک فریم عینک اهمیتمی‌دهند از 88 درصد پاسخ دهند گان به یک بررسی که توسط موسسه vision council of America انجام شده است اعلام کرده اند که راحتی مهمترین عامل برای انها در انتخاب فریم بوده است حدود 59 در صد هم گفته اند که دوام عینک برای انها مهمتر بوده است برای 8 درصد هم جنس فریم (مواد جدید مانند تیتانیوم وفلزا ت انعطاف پذ یر )عامل مهم برای انتخاب فریم بوده است علاوه براین خیلی از مردان هم خاطر نشان کرده اند که ویژگیهای خاص یک فریم عینک برای انها مهم بوده است

در پاسخ به این سوال که چه چیزی به ارزش فریم انتخابی انهامی‌افزاید 52درصد ار پاسخ دهندگان گفته اند که لولای فنری برای انها مهمترین عامل بوده است در حالیکه 50 درصدمی‌گویند فریم های قابل انعطاف که براحتینمی‌شکنند برای انها مهممی‌باشند خیلی از اقایان نیز به فریمهای clip-on مغناطیسی جدید علاقمند بوده اند در حالیکه فریمهای افتابی clip-on رواج پیدا کرده است استفاده از این فریم‌ها عامل اصلی جلب توجه مشتریان بوده است اینها دارای دو قسمت مغناطیسی هستند که به دو نقطه فلزی بروی فریم اصلی اتصالمی‌یابند

نحوه انتخاب فریم براى خانم‌ها وآقایان

چند نکته مهم:

تمایز فریم‌ها برای اقایان روز بروز بیشترمی‌شود بنظرمی‌رسد اقایان نسبت به خانم‌ها فریم های بزرگتری انتخابمی‌کنند که بزرگی جثه وچهرهمی‌تواند دلیل اصلی ان باشد
فریم های rimless یا گریف پیچ ویا semi-rimless یا اصطلاحا گریف نخ توجه بیشتری را بخود جلب نموده اند ودلیل ان وزن کمتر وبرجسته نمودن نقش چهرهمی‌باشد
فریم های تیتانیوم نیز مورد توجه بوده اند که علت ان سبکی فوق العاده، تخریب ناپذیری و دوام انمی‌باشد سایر مواد مانند فولاد ضد زنگ و الومینیم که سبک وبادوام هستند در فریمهای با طراحی خاص بکار بردهمی‌شوند
فریمهای پلاستیکی یا اصطلا حا کائو چویی نیز در طرحها وشکل های مختلف مورد توجه اقایان قرارمی‌گیرند

فریم اندازه مورد نیاز من چقدر است؟

تمام فریمها دارای اندازه های استانداردی برای کمک به تولید کنندگان و فروشندگان فریم برای فیت انها جهت مصرف کنندگانمی‌باشند برای مثال شما ممکن است اعداد 140-19-48 را بروی یک فریم ببینید عدد 48 نشاندهنده اندازه هر کدام از عدسیهامی‌باشد عدد دوم 19 اندازه پل بینی را نشان میدهد که امکان فیت فریم مناسب برای هر اندازه پل بینی را فراهممی‌نماید و عدد سوم 140 طول دسته عینکمی‌باشد

شکل هر فرد با دیگری متفاوت است وبنابراین هر فرد نیاز به فریمی با اندازه های خاص خودش دارد فریمها در شکل‌ها واندازه های متفاوتی عرضهمی‌گردند وهیچ اندازه ثابت فریمی وجود ندارد که برای همه افراد مناسب باشد بنابراین برای هر فرد باید فریمی متناسب با اندازه های خاص خودش فیت گردد.