۵ نکته راجع به مد مردان / سری 29

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 29

1- گارسون ها از پاپیون سفید استفاده می کنند، مگر این که آن را با کت بلند دنباله دار بزنید.

2- با تاکسیدو از پاپیون سیاه هم استفاده می کنند. البته با قرار دادن یک دستمال ابریشمی، داخل جیب بالایی کت و بیرون گذاشتن سر آن یک تنوع رنگی ایجاد می کنید.

3- کفش چرم مشکی براق برای پوشیدن با لباس عصر بسیار مناسب خواهد بود. سُنت گرایان، کفش پشت تخت را، که به ریبون ابریشمی مزین باشد، بیشتر ترجیح می دهند.

4- اگر با هوش باشید، کفش شما از برق ابریشمین چرم گاو برخوردار می شود زیرا درخشش چرم براق (ورنی) عامیانه تر جلوه می کند.

5- بعضی کارشناسان می گویند کفش مخصوص عصر خود را با شامپاین برق کنید. (اگر جنس آن از چرم گاو باشد نه از چرم براق ورنی). البته این کار بیهوده به نظر می رسد، ولی دی اکسید کربن (واکس) درخشندگی چرم را بیشتر می کند. با این وجود استفاده از مشروب های معمولی هم نتیجه مشابهی خواهد داشت.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات