۵ نکته راجع به مد مردان / سری 57

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 57

1- در صورتی که در سفر لباس های شما چروک شده اند، با استفاده از بخار آنها را به وضعیت سابق بازگردانید. پنجره حمام را ببندید و یعد شیر آب داغ را باز کنید؛ پس از این که فضای حمام پر از بخار شد، لباس های چروک خود را داخل حمام بیاویزید، بعد از بیست دقیقه چروک لباس های شما محو خواهند شد.

2- همراه داشتن کت و شلوار سورمه ای با سلیقه ترین انتخاب خواهد بود. شما آن را با یک دست پیراهن و کراوات در جلسات مهم استفاده کنید و آن گاه کت آن را با یک دست شلوار کتان چینو در بعد از ظهر بپوشید و با یک دست پیراهن یقه باز برای شام در رستوران از آن استفاده کنید.

3- آستین کت خود را هرگز بالا نزنید، مگر در وضعیت های قرمز.

4- یک عدد پاشنه کش، یک جفت بند کفش اضافه و پارچه براق کننده کفش از وسایل مهم کیف دستی شما خواهند بود. یک کیف حاوی سوزن هم به کار می آید، ولی در هتل های مناسب شما آن را در داخل میز آرایش یا داخل حمام پیدا می کنید.

5- در انگلستان اگر از کراوات های راه راه استفاده کنید، بسیار مراقب باشید. ممکن است همرنگی آن با پوشش یک باشگاه، مدرسه یا گروه خاص موجب شرمندگی شما شود و افرادی که مجاز به استفاده از آن هستند با شما برخورد کنند.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات