۵ نکته راجع به مد مردان / سری 63

۵ نکته راجع به مد مردان / سری 63

1-جلو و پاشنه تخت مفش خود را صفحه کوچک فلزی بزنید تا تخت کفش شما دیرتر فرسوده شود. تنها عیبش این است که شما بی صدا نمی توانید از روی کف موزائیک های مرمر عبور کنید.

2- اگر می خواهید احساس واقعی فروشنده را قبل از تصمیم به خرید در یابید بگوئید: «درباره اش فکر خواهم کرد.» اگر واکنش او مناسب بود، شما احساس می کنید که مایلید دوباره به این فروشگاه سر بزنید.

3- اگر درباره قیمت خواستید چانه بزنید، اجازه دهید، کمی وقت بگذرد. اول در مورد قیمت صحبت کنید و بعد به نحوه پرداخت آن بپردازید. اگر فروشنده بیش از 5 درصد قیمت را پایین آورد، موقع پرداخت 4 درصد دیگرهم تخفیف بگیرید.

4- در فروشگاه های درجه یک به تخفیف 5 تا 10 درصدی رضایت ندهید. به هر حال این فروشگاه ها تا 170 درصد بالاتر از قیمت اصلی روی جنس کشیده اند.

5- هرگز یک کار سخت خیاطی خود را به خیاطی که قبلاً با کار وی آشنا نیستید نسپارید. بر اساس قانون معروف مورفی « مطمئن باشید که سرانجام به نحو نامطلوبی غافلگیر خواهید شد» به عنوان مثال، بنا به علل غیر قابل توضیح، شلوار شما خیلی کوتاه از آب در می آید.

برگرفته از کتاب ۳۶۵ نکته راجع به مد مردان

اختصاصی: زمات