مصالح ساختمانی و کاشی سرای جواد عزیززاده تهیه و توزیع انواع لوازم ساختمانی به صورت کلی و جزئی

نمایندگی رسمی کارخانجات آجر افشین اصفهان، قزوین و اردبیل

نمایندگی رسمی کارخانجات گچ سیمین سمنان، بارز و ساران

به مدیریت آقای عزیززاده